Kalastusalueen tiedotteita:

 

 ~

Vaparajoitus ( 5 vapaa/ venekunta ) astui voimaan 1.5.2017.

 

 ~ 7.4.2017 ~

Vaparajoitus kalastusalueen luvassa, 5 vapaa/ venekunta, 1.5.2017 alkaen!

Konneveden-Kuusveden kalastusalueen viehekalastusluvan lupaehdot muuttuvat toukokuun alusta. Kalastusalueen vusoikokous päätti asettaa kalastusalueen viehekalastuslupaan 5 vavan vapakiintiön. Vapakiintiö on kalastusalueen luvan lupaehtona ja koskee koko venekuntaa (5 vapaa/ venekunta). Muilta osin lupaehdot pysyvät muuttumattomina.

 

~ 11.1.2017~

Hyvää Uutta Vuotta 2017

 

Kuulumisia

 

Voimassa olevan, uuden kalastuslain mukaista kalatalousaluejakoa valmisteltiin viime vuonna mm. Kymijoen vesistöalueen yhteistyöryhmässä. Työryhmä jätti ELY -keskukselle esityksensä kalatalousaluejaosta syyskuussa 2016. Ko. esitys koskettaa Konneveden-Kuusveden kalastusaluetta. Jätetyn esityksen mukaan näyttäisi nyt siltä, että nykyinen Ko-Ku kalastusalue jakaantuisi tulevaisuudessa kahteen eri kalatalousalueeseen. Konneveden kunnan hallinnoimat kosket, sekä Etelä-Konneveden alue suurempaan, Rautalamminreitin kalatalousalueeseen ja nykyisen kalastusalueen alimmat osat Hankasalmen-Leppäveden kalatalousalueeseen.

 

Kalastusalueen edustus on ollut työryhmän kokoontumisissa paikalla ja esittänyt kalastusalueen hallituksen näkemyksen pienemmästä alueesta. Kalastusalueen hallitus ei ole ollut tyytyväinen yhteistyöryhmän jättämään esitykseen ja palannee aiheeseen kevättalvesta.

 

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuonna 2019, nykyisten olemassaolon loppuessa.

 

Kalastusalue valmistelee 5 vavan kiintiötä klastusaluekohtaisen viehekalastuslupaan kesäkaudelle 2017 -. Päätösesitystä käsitellään v. 2017 vuosikokouksessa.

 

~ 23.3.2016 ~

Kuulumisia kalastusalueen vuosikokouksesta.

Kalastusalueen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Salonen. Hallituksen entinen puheenjohtaja Hannu Heiskanen jatkaa varapuheenjohtajana.

Uusina jäseninä hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (kalastusaluetoiminnan loppuun v. 2018) valittiin Jukka Koukka ja Juha Friman.

Kuluvan toimintavuoden aikana, viehelupamyynnin lisäksi, kalastusalue istuttaa järvitaimenia, suorittaa tehostettua kalastuksenvalvontaa, järjestää kalakeittotapahtuman Konnevedellä yhdessä POP :n kanssa (21.7.) sekä valmistelee vapakiintiötä kalastusalueen viehekalastuslupaan vuodelle 2017.

 

~ 1.1.2016 ~

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuivat voimaan 1.1.2016 !


Huomioi kalojen uudet alamitat ja mm. rauhoitusajat. Lisätietoja;  Kalastuslaki (Pyyntimitat ja Rauhoitukset)

- Muista maksaa myös KALASTONHOITOMAKSU

 

~ 2.4.2014 ~

HAUENKALASTUSKILPAILU 2014

Säännöt:

-          Kilpailuun osaa saavat ottaa kaikki 6 – 13 v. lapset

-          Kilpailun voittaa painoltaan suurin hauki

-          Hauki tulee pyytää kesäkuun 1. ja elokuun 10. päivän välisenä aikana, vapavälinein

(virveli, mato-onki, pohjaonki)

-          Kala tulee punnita vähintään yhden todistajan läsnä ollessa, luotettavalla vaalla

-          Kalasta tulee ilmoittaa paino 10 g tarkkuudella sekä pituus 0,5 cm tarkkuudella

-          Kalasta ja kalastajasta toivotaan lisäksi yhteiskuvaa

-          Saaliskalat em. tietoineen tulee ilmoittaa kalastusalueelle syyskuun loppuun mennessä      

  • Lisäksi pyytäjän tulee ilmoittaa nimi, ikä, postiosoite sekä huoltajan puhelinnumero

-          Kolmen suurimman kalan saaneet palkitaan kalastusvälineliikkeen lahjakortein

Tiedot ja kuvat kalasta sekä kalastajasta voit lähettää osoitteeseen:

Konneveden-Kuusveden kalastusalue            

PL 112, 40101 Jyväskylä                                     

TAI  sähköpostilla osoitteeseen:                                                          

jani.jokivirta(a)ahven.net

Lisätietoja kilpailusta antaa kalastusalueen isännöitsijä Jani Jokivirta ( p. 0400 732 508 0400 732 508 ). 

 

~ 7.1.2014 ~

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 17§ ja 19§ muuttamisesta:

1.1.2014 alkaen Järvitaimenen ja -lohen alamitta 60 cm. Harjuksen alamitta 35 cm.

Kalastuksenhoitomaksuun ja läänikohtaiseen viehekalastusmaksuun indeksikorotus.
Vuoden 2014 kalastuksenhoitomaksu 24 €/ kalenterivuosi. Läänikohtainen viehekalastusmaksu 31 €/ kalenterivuosi. Seitsemän vuorokauden maksut pysyvät ennallaan ( 7 € ).

 

~ 26.3.2013 ~

Muutoksia kalastusalueen lupahintoihin alkavalle avovesikaudelle (1.5.2013)

Kalastusalue on tarkastanut viehekalastuslupahintojaan. Lupahinnat "Kalastusluvat" -välilehdellä.

 

~ 15.1.2013 ~

Kalatalousalan opiskelijoilla tai muilla, nuorilla kalastuksenharrastajilla, on nyt mahdollisuus anoa stipendiä opiskelunsa ja/ tai harrastuksensa tehostamiseksi!

Kalastusalueen hallitus myöntää näille nuorille henkilöille stipendejä, hakemusten mukaisesti. Hallitus päättää stipendin suuruudesta hakemuskohtaisesti. Hakemus tulee osoittaa kalastusalueen hallitukselle. Hallitus pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetty hakemus. Hakemuksen muoto on vapaa.

 

Konneveden-Kuusveden kalastusalue

PL 112

40101 Jyväskylä