. . . Konneveden-Kuusveden kalastusalueen kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma . . . 

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry, Jani Jokivirta 2007