KONNEVEDEN-KUUSVEDEN KALASTUSALUEEN TOIMINTA PÄÄTTYY KEVÄÄLLÄ 2019. LUPAMYYNTI LOPPUU!

Kalastuslain (379/2015) mukaan kalastusalueet korvataan kalatalousalueilla. Siirtymäkaudella, joka loppuu 31.12.2018, kalastusalueet jatkavat toimintansa ja hoitavat osan kalatalousalueille laissa säädetyistä tehtävistä. Uudet kalatalousalueet kokoontuvat ensimmäisen kerran vuoden 2019 alussa ELY-keskuksen kutsumana.

UUSIEN KALATALOUSALUEIDEN (Rautalamminreitin kalatalousalue sekä Hankasalmen-Leppäveden kalatalousalue) LUPAMYYNTI KÄYNNISTYY

KEVÄÄLLÄ 2019!

 

 

Konnevesi-Kuusvesi

 

UUSI KALASTUSLAKI ASTUI VOIMAAN 1.1.2016 !

 

MUISTA RAUTALAMMINREITIN VILLI TAIMEN !